Chương đầu tiên của cuốn sách khám phá những bất thường trong ngày sinh nhật của các vận động viên khúc côn cầu. Trong rất nhiều những giải đấu tuyệt...
13,475 | 17.04.2016
Khi xem các biểu tượng cảm xúc (emoticons), người Mỹ xác định biểu cảm ở miệng, để xem đó là hạnh phúc hay đau buồn, trong khi đó người Nhật tìm thấy...
8,680 | 12.04.2016
Im lặng: Sức mạnh của những người hướng nội trong một thế giới mà mọi người không thể ngừng nói
42,095 | 12.04.2016