Vào ngày 11/9/2001, có khoảng 3000 người chết trong vụ khủng bố ở Trung tâm Thương mại Thế giới. Nhưng cũng trong ngày đó, số người chết vì đói lại gấp...
1,895 | 11.01.2017