Nghệ thuật tư duy rành mạch

Tác giả : Rolf Dobelli

(7 lượt đánh giá)

Nghệ thuật tư duy rành mạch ( The Art of Thinking Clearly)  mô tả một cách ngắn gọn 99 lỗi tư duy phổ biến mất từ các định kiến về nhận thức đến những nhân tố như là thói ghen tỵ hay biến động xã hội bằng việc sử dụng các nghiên cứu tâm lý và những ví dụ thường ngày trong đời sống.


Tags: