Phong cách đọc

Trong cuộc sống, rất thường xuyên chúng ta bắt gặp bản thân thực hiện những hành động nào đó hoàn toàn không vì một lí do logic nào cả. Việc làm này có...
23.07.2016
Bạn cho rằng trên Internet, con người có thể dễ dàng...
22.07.2016
Bạn không thể lập trình để một đứa trẻ trở nên sáng tạo. Nếu bạn muốn con cái mình mang lại những ý tưởng mới mẻ đến với thế giới, bạn CẦN...
21.07.2016
Trích dịch từ bài diễn từ của David Foster Wallace tại...
21.07.2016
Một cuốn sách phải đọc để hiểu nước Mỹ.
18.07.2016
Loài người sẽ sống trong một thế giới hòa bình và yên tĩnh- tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có những tiếng rít lên vì hạnh phúc, sợ hãi, thở dài, thút thít......
18.07.2016
“Tiền thanh niên là khoảng giai đoạn cuộc đời khi...
17.07.2016
Sự thật là đọc các list tốn thêm vài phút trên mạng mỗi ngày, nhưng cũng có thể dẫn đến hàng giờ đọc các cuốn sách kinh điển và phù hợp với bạn.
13.07.2016