Phong cách đọc

Trích dịch từ bài diễn từ của David Foster Wallace tại...
55,150 | 21.07.2016
Một cuốn sách phải đọc để hiểu nước Mỹ.
30,975 | 18.07.2016
Loài người sẽ sống trong một thế giới hòa bình và yên tĩnh- tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có những tiếng rít lên vì hạnh phúc, sợ hãi, thở dài, thút thít......
45,065 | 18.07.2016
“Tiền thanh niên là khoảng giai đoạn cuộc đời khi...
133,625 | 17.07.2016
Sự thật là đọc các list tốn thêm vài phút trên mạng mỗi ngày, nhưng cũng có thể dẫn đến hàng giờ đọc các cuốn sách kinh điển và phù hợp với bạn.
38,600 | 13.07.2016
Khi bạn bỏ ngang một cuốn sách, cả bạn và văn học đều chịu thiệt.
46,005 | 12.07.2016
Tôi không tự nhiên biết viết ngay khi vừa mở mắt – đó là một quá trình luyện tập cả đời.
240,490 | 09.07.2016
Chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng sách lại cho chúng ta những cánh cửa thần kỳ để ghé thăm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cuộc đời...
34,815 | 09.07.2016