Phong cách đọc

Viết ra một hợp đồng cho mối quan hệ có thể tạo cảm giác tính toán và không lãng mạn, nhưng mọi mối quan hệ đều hoạt động dựa trên hợp đồng
45,200 | 08.07.2017
Dù bạn có đang bước đi trên phố với quả túi hàng hiệu hay là bạn lỡ mặc áo ngược, chưa chắc mọi người đã để ý đến bạn.
139,070 | 08.07.2017
Tôi một mình, chỉ một mình, và tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.
101,840 | 06.07.2017
Có những người bắt buộc phải trải qua friendzone rồi mới đến love zone
7,135 | 05.07.2017
Cảnh báo, mọt sách đang có nguy cơ tuyệt chủng, cần đưa ngay vào Sách Đỏ để bảo tồn.
67,750 | 04.07.2017
Seen mà không rep, ai sẽ là người chủ động nhắn tin trước, gửi tin nhắn nhưng không bao giờ gọi,... Rốt cuộc thì đây có phải là tình yêu hay không?
12,185 | 02.07.2017
Đôi khi, bạn cũng cần "tỉnh"?
55,900 | 01.07.2017
Chia tay chưa chắc đã là một kết thúc tồi tệ, nó có thể đưa bạn đến hạnh phúc nếu bạn chấp nhận mở lòng ra một lần nữa.
10,350 | 28.06.2017