Phong cách đọc

Tác phẩm chất chứa đầy những tự sự phức tạp, sâu kín và nghiệt ngã của nội tâm mỗi con người trong quá khứ, gắn liền với lịch sử đầy góc tối...
15.05.2019
“Hoàng tử bé chiếu những tia sáng, dù rất nhỏ nhoi thôi, đến tâm hồn trẻ thơ. Và tia sáng đó soi chiếu không phải trong trí óc, mà ở những nơi mà ta...
17.04.2019
Giả tưởng kỳ ảo dưới bất kỳ hình thức nào cũng nói cho chúng ta biết rằng thế giới mà chúng ta biết không phải là duy nhất, cũng không hề trường tồn.
11.04.2019
Sự phát triển của một nền văn học cũng giống như sự phát triển của một cái cây. Nó lớn lên không ngừng từ một cái gốc chung, phát triển đầy biến...
07.04.2019
Nếu thời gian biểu của bạn thực sự kín đặc với công việc và gia đình, làm thế nào để có nhiều thời gian dành cho việc đọc?
04.04.2019
Đôi khi chỉ cần mở sách, nhặt ra được một câu mô tả đúng tâm trạng của mình lúc đó là đã có một niềm vui nho nhỏ để gặm nhấm trong suốt ngày hôm...
01.04.2019
Bước vào hiệu sách, bạn sẽ bị hấp dẫn bởi tác phẩm như thế nào?
30.03.2019
52 cuốn sách trong vòng 1 năm - tức mỗi tuần một cuốn sách. Việc đọc mỗi tuần một cuốn sách như thế đem lại những bất ngờ gì?
29.03.2019