Phong cách đọc

Trích dẫn từ cuốn sách mới xuất bản của tác giả trẻ Phi Tuyết, Sống như ngày mai sẽ chết. Duy nhất trên Trạm Đọc!
107,150 | 14.07.2017
Kiếm nhiều tiền có nghĩa lý gì khi mà bạn còn không có thời gian để tiêu nó.
12,920 | 10.07.2017
Viết ra một hợp đồng cho mối quan hệ có thể tạo cảm giác tính toán và không lãng mạn, nhưng mọi mối quan hệ đều hoạt động dựa trên hợp đồng
46,505 | 08.07.2017
Dù bạn có đang bước đi trên phố với quả túi hàng hiệu hay là bạn lỡ mặc áo ngược, chưa chắc mọi người đã để ý đến bạn.
141,120 | 08.07.2017
Tôi một mình, chỉ một mình, và tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.
103,740 | 06.07.2017
Có những người bắt buộc phải trải qua friendzone rồi mới đến love zone
7,920 | 05.07.2017
Cảnh báo, mọt sách đang có nguy cơ tuyệt chủng, cần đưa ngay vào Sách Đỏ để bảo tồn.
69,400 | 04.07.2017
Seen mà không rep, ai sẽ là người chủ động nhắn tin trước, gửi tin nhắn nhưng không bao giờ gọi,... Rốt cuộc thì đây có phải là tình yêu hay không?
12,865 | 02.07.2017