RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Nghề nghiệp - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/nghe-nghiep-cnb1OW.rss Nghề nghiệp vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Haruki Murakami: “Khi viết, tôi chạm tới chốn bí mật và kì lạ trong bản thân mình” Trong bài phỏng vấn ngắn, Haruki Murakami sẽ nói về cuốn sách mới - Killing Commendatore và chia sẻ về quá trình sáng tác của ông: sự nghiêm khắc tuân thủ lịch trình hàng ngày giúp ông khai phóng trí tưởng tượng của mình thế nào và tình yêu với... http://tramdoc.vn/tin-tuc/haruki-murakami-%E2%80%9Ckhi-viet-toi-cham-toi-chon-bi-mat-va-ki-la-trong-ban-than-minh%E2%80%9D-nZNYLW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/haruki-murakami-%E2%80%9Ckhi-viet-toi-cham-toi-chon-bi-mat-va-ki-la-trong-ban-than-minh%E2%80%9D-nZNYLW.html Thu, 27 Feb 2020 01:55:14 +0700 "Rạng danh tài trí Việt năm châu": Ngọn hải đăng cho bạn trẻ Việt vươn ra biển lớn Lật mở từng trang sách của “Rạng danh tài trí Việt năm châu” là mỗi một lần nhìn lại ước mơ vẫn còn đang ấp ủ của bản thân, để tự hỏi: Bao giờ thì ta bắt đầu? http://tramdoc.vn/tin-tuc/rang-danh-tai-tri-viet-nam-chau-ngon-hai-dang-cho-ban-tre-viet-vuon-ra-bien-lon-nnOMgW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/rang-danh-tai-tri-viet-nam-chau-ngon-hai-dang-cho-ban-tre-viet-vuon-ra-bien-lon-nnOMgW.html Thu, 27 Feb 2020 01:55:09 +0700