RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Mối quan hệ - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/moi-quan-he-cnRlQW.rss Mối quan hệ vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Đàn ông và hành trình vô vọng trong việc giải mã ngôn ngữ phụ nữ Khi một người phụ nữ nói rằng: “Em ổn”, câu nói đó có thể mang 20 ý nghĩa khác nhau. Cô ấy có thể ổn thật, hoặc có khi đang ốm, hoặc có thể đang ngoại tình, hoặc có thể đó chỉ là một-cách-nói-lịch-sự thay cho: “Biến đi”. http://tramdoc.vn/tin-tuc/dan-ong-va-hanh-trinh-vo-vong-trong-viec-giai-ma-ngon-ngu-phu-nu-nqeLmW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/dan-ong-va-hanh-trinh-vo-vong-trong-viec-giai-ma-ngon-ngu-phu-nu-nqeLmW.html Fri, 21 Sep 2018 16:47:54 +0700 Fri, 21 Sep 2018 16:47:54 +0700