Mối quan hệ

Cảm giác của bạn ngay lúc này chính là không thể chịu đựng nổi. Dĩ nhiên là vậy rồi.
59,625 | 16.08.2018
Câu chuyện của một người đã từng được nâng điểm
179,400 | 19.07.2018
Khi một người phụ nữ nói rằng: “Em ổn”, câu nói đó có thể mang 20 ý nghĩa khác nhau. Cô ấy có thể ổn thật, hoặc có khi đang ốm, hoặc có thể đang...
66,895 | 17.07.2018
Chúng ta đang tạo nên hàng thế kỉ sau này. Chúng ta đang tạo nên những tính cách, truyền thống và giá trị - những điều này giống như một dòng sông uốn...
89,195 | 29.01.2018
...câu trả lời là có và không!
51,410 | 18.12.2017
Tác giả bài viết Hạ Minh, Đăng lại từ báo CafeF
98,135 | 06.11.2017