Mối quan hệ

Khi một người phụ nữ nói rằng: “Em ổn”, câu nói đó có thể mang 20 ý nghĩa khác nhau. Cô ấy có thể ổn thật, hoặc có khi đang ốm, hoặc có thể đang...
66,195 | 17.07.2018
Chúng ta đang tạo nên hàng thế kỉ sau này. Chúng ta đang tạo nên những tính cách, truyền thống và giá trị - những điều này giống như một dòng sông uốn...
88,455 | 29.01.2018
...câu trả lời là có và không!
50,815 | 18.12.2017
Tác giả bài viết Hạ Minh, Đăng lại từ báo CafeF
97,490 | 06.11.2017
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng tình yêu làm chúng ta trở nên ngốc ngếch, hoặc không.
104,130 | 25.10.2017
Không phải ai cũng có năng lực đọc suy nghĩ đâu bạn à!
137,025 | 28.09.2017