RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Marketing, bán hàng - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/marketing-ban-hang-cnG48W.rss Marketing, bán hàng vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Đừng bán hàng nữa, hãy bán cảm xúc đi! Trong truyện cổ tích Andersen, khi hai vị thợ may nói với quần thần của vị vua là "Phải kẻ nào thông minh và tinh tế mới nhìn ra vẻ đẹp của loại lụa gần như trong suốt mà vua đang mặc!", tất cả quần thần không ai bảo ai,... http://tramdoc.vn/tin-tuc/dung-ban-hang-nua-hay-ban-cam-xuc-di-nGn4gW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/dung-ban-hang-nua-hay-ban-cam-xuc-di-nGn4gW.html Fri, 16 Nov 2018 19:13:50 +0700