RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Marketing, bán hàng - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/marketing-ban-hang-cnG48W.rss Marketing, bán hàng vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Nên khen ngợi chân thành, hay khen ngợi khôn ngoan? Tin vui cho bạn là hai điều này không có gì mâu thuẫn. Bạn hoàn toàn có thể đưa ra một lời khen tặng làm đẹp lòng người khác mà không bị gắn mác "thảo mai". http://tramdoc.vn/tin-tuc/nen-khen-ngoi-chan-thanh-hay-khen-ngoi-khon-ngoan-n3pGeW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/nen-khen-ngoi-chan-thanh-hay-khen-ngoi-khon-ngoan-n3pGeW.html Sun, 17 Jan 2021 06:55:10 +0700 Đừng bán hàng nữa, hãy bán cảm xúc đi! Trong truyện cổ tích Andersen, khi hai vị thợ may nói với quần thần của vị vua là "Phải kẻ nào thông minh và tinh tế mới nhìn ra vẻ đẹp của loại lụa gần như trong suốt mà vua đang mặc!", tất cả quần thần không ai bảo ai,... http://tramdoc.vn/tin-tuc/dung-ban-hang-nua-hay-ban-cam-xuc-di-nGn4gW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/dung-ban-hang-nua-hay-ban-cam-xuc-di-nGn4gW.html Sun, 17 Jan 2021 03:23:55 +0700