RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Kinh doanh - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/kinh-doanh-cnjyEW.rss Kinh doanh vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>3 cuốn sách marketing được chuyên gia khuyên đọc "Sau 15 năm làm kinh doanh ở doanh nghiệp (làm sales, marketing) và 10 năm agency, tôi cho rằng 3 cuốn sau là xuất sắc nhất cả về học thuật lẫn tính ứng dụng cao. Sách chuyên môn hay chỗ nào có lẽ chỉ khi va thực tế mới thấm.... http://tramdoc.vn/tin-tuc/3-cuon-sach-marketing-duoc-chuyen-gia-khuyen-doc-nZNmlW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/3-cuon-sach-marketing-duoc-chuyen-gia-khuyen-doc-nZNmlW.html Wed, 23 Oct 2019 02:51:11 +0700 10 cuốn sách hay và căn bản về Marketing-Bán hàng-Xây dựng thương hiệu Những cuốn sách vô cùng hữu ích cho các bạn đang làm trong ngành http://tramdoc.vn/tin-tuc/10-cuon-sach-hay-va-can-ban-ve-marketing-ban-hang-xay-dung-thuong-hieu-njyg1W.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/10-cuon-sach-hay-va-can-ban-ve-marketing-ban-hang-xay-dung-thuong-hieu-njyg1W.html Tue, 22 Oct 2019 22:17:57 +0700 9 cuốn sách căn bản giúp bạn rèn luyện tư duy chiến lược Binh pháp Tôn Tử cho cuộc thương trường! http://tramdoc.vn/tin-tuc/9-cuon-sach-can-ban-giup-ban-ren-luyen-tu-duy-chien-luoc-nxb19W.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/9-cuon-sach-can-ban-giup-ban-ren-luyen-tu-duy-chien-luoc-nxb19W.html Tue, 22 Oct 2019 22:13:12 +0700 Để không ngừng đổi mới và sáng tạo: 4 cuốn sách nên đọc Bí quyết giúp phát triển mạnh mẽ trong thời kì biến động http://tramdoc.vn/tin-tuc/de-khong-ngung-doi-moi-va-sang-tao-4-cuon-sach-nen-doc-nAvbDW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/de-khong-ngung-doi-moi-va-sang-tao-4-cuon-sach-nen-doc-nAvbDW.html Tue, 22 Oct 2019 18:40:43 +0700