Kĩ năng cảm xúc

Không quan trọng nếu hôm nay bạn cảm thấy mình là kẻ thất bại bởi vì ngày hôm nay sẽ không kéo dài quá lâu. Bạn có thể sẽ cảm thấy khác hoàn toàn khi...
18,480 | 30.11.2018
Một khi bạn đã diễn sâu đỉnh cao thì bạn sẽ khó lòng bỏ được tính cách đó.
57,905 | 25.07.2017
Nếu muốn suy nghĩ thực thụ, bạn phải học cách sống chung với chính mình (không có cách nào khác đâu).
344,810 | 17.07.2017