1: Cuốn sách này có ích gì cho tôi? Thấu hiểu logic phía sau những mâu thuẫn và hợp tác trên trường quốc tế.

Cố gắng tìm đường trong thế giới chính trị phức tạp có thể là một công việc mệt mỏi. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao các cuộc xung đột giữa các quốc gia lại tiếp tục tiếp diễn bất kể bao nhiêu cuộc đàm phán, những nỗ lực hòa giải từ các thể chế quốc tế lớn hay hàng trăm giờ họp mặt và nói chuyện hòa bình?
 
Những phần tóm tắt dưới đây sẽ cung cấp rất nhiều góc nhìn thú vị trong đời sống chính trị quốc tế, nhưng tựu trung vào một lời giải thích duy nhất: phần lớn các cuộc xung đột bắt nguồn từ những kì vọng không thể hòa hợp giữa các quốc gia về cách phân chia và tổ chức thế giới này.
 
Rút ra từ những quan sát và trải nghiệm của cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ Henry Kissinger, bạn sẽ nắm được lý do tại sao mỗi quốc gia lại có một hình dung về tương lai của thế giới khác nhau, việc này ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của nước đó như thế nào, và lịch sử của nhân lại sẽ được định hình bởi các thế giới quan khác biệt này ra sao.
 
Trong những phần tóm tắt này, bạn sẽ tìm ra
 
  • các cuộc chiến tranh khốc liệt đã thực sự cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa các nước châu Âu ra sao?
  • tại sao tuổi thơ của một chính trị gia lại có thể ảnh hưởng đến số phận của một đất nước; và 
  • làm thế nào mà cuộc xâm lược của quân Mông Cổ vài nghìn năm trước lại có thể liên quan đến những chính sách của nước Nga hiện đại.