6: Đức đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng quyền lực châu Âu.

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng trật tự thế giới Âu châu được sinh ra bởi một quốc gia vốn không ai gắn với sự ổn định của châu Âu trong suốt chiều dài lịch sử: nước Đức.
 
Cho tới năm 1871, Đức không phải là một quốc gia thống nhất, mà là tập hợp các nhà nước và công quốc nhỏ nói chung tiếng Đức. Đặc điểm này cực kì quan trọng cho trật tự châu Âu thời đó, bởi vì các nhà nước nhỏ lẻ này không được coi là một mối nguy hiểm; trái lại, một nước Đức hợp nhất sẽ trở nên quá to lớn và hùng mạnh. Một đất nước vĩ đại và đông dân như thế chắc chắc sẽ phá vỡ thế cân bằng quyền lực mong manh giưa tất cả các nước châu Âu vào thời đó.
 
Mặt khác, những nhà nước Đức nhỏ cũng liên minh với nhau thông qua nhiều mối lợi ích chung. Nếu có đe dọa từ bên ngoài, họ có thể sẵn sàng tập hợp một đội quân đáng sợ. Vì vậy, tất cả các quốc gia châu Âu còn lại rất cẩn thận để không khiêu khích các nước nói tiếng Đức.
 
Ngoài ra, vị trí trái tim châu Âu của Đức cũng giúp duy trì sự cân bằng quyền lực. Vì nằm ở giữa, các nhà nước Đức có thể vươn đến biên giới của hầu như mọi quốc gia châu Âu khác trong chốc lát. Điều này ngăn cản hầu hết các nước dám tấn công các nhà nước Đức.
 
Tuy nhiên, vai trò trọng yếu của Đức trong việc cân bằng quyền lực cũng có nghĩa rằng ngay khi Đức thay đổi, toàn bộ trật tự châu Âu sẽ gặp phải vấn đề lớn.
 
Vì vậy, khi các nhà nước Đức nhỏ thống nhât dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Otto von Bismarck năm 1871, tạo tiền đề cho những cuộc chiến tranh thế giới sẽ phá nát châu Âu trong những thế kỉ tiếp theo.
 
Sau khi gắn kết với nhau, nước Đức mới bắt đầu đi tìm kiếm quyền lực, và bằng động thái xâm lược Bỉ, họ cuối cùng cũng kích động Thế chiến thứ nhất. Trên thực tế, nhìn lại những gì mà châu Âu đã phải trải qua, thật khó mà tin cộng đồng châu Âu lại có thể trở nên thống nhất như ngày nay.