9: Tạo lập các mối quan hệ ổn định với người khác chính là đầu tư vào các tài khoản tình cảm.

Có thể coi mỗi mối quan hệ giống như một tài khoản ngân hàng – đó là tài khoản tình cảm, cho phép ghi nhận lại chính xác mỗi một người nào đó đã đầu tư vào bao nhiêu.

 Số dư tài khoản càng lớn, độ tin tưởng giữa các bên càng cao.

Xét trên cách tiếp cận này, bạn nên cố gắng có khoản gửi vào thường xuyên và hạn chế hết sức việc rút ra từ tài khoản.

Có thể lấy ví dụ về một khoản gửi như việc tìm ra phương án cùng thắng, việc giữ lời hứa, hoặc thực sự lắng nghe ai đó bằng sự đồng cảm.

Ngược lại, một khoản rút ra có thể là một phương án thắng – thua, không giữ lời hứa, hay việc “lắng nghe qua quít”.

Một khi bạn đã đạt được số dư tối đa trong tài khoản tình cảm của mình, bạn cần cố gắng thấu hiểu những nhu cầu cũng như bản tuyên ngôn sứ mệnh của người khác, để đầu tư vào đó.

Điều đó lý giải vì sao, trong cuộc sống hàng ngày, việc giữ lời hứa là cực kỳ quan trọng, cũng như sự nhã nhặn và tinh tế thậm chí với những vấn đề nhỏ nhặt nhất, và trên tất cả, hãy luôn là một người trung thành.

Nếu bạn có lỡ rút một khoản từ tài khoản tình cảm, bạn cần xin lỗi một cách chân thành. Ai trong chúng ta cũng đều lấy làm hạnh phúc khi có thể tha thứ cho một người mắc lỗi biết ăn năn. Bởi vậy, việc đánh thức lòng can đảm để thừa nhận rằng mình đã sai sẽ luôn là việc đáng làm.