• Điểm sách
Các quốc gia không thất bại sau một đêm. Hạt mầm sự sụp đổ nằm sâu trong thể chế chính trị của các quốc gia này.
02.05.2016
Khi Mark Zuckerberg được hỏi tại sao trong tủ quần anh có khoảng 20 cái áo thun xám y hệt nhau, thì Mark tự hào nói: “Tôi cố gắng đưa ra càng ít quyết định...
02.05.2016
Tại sao có thứ gì đó thay vì không có gì? Tại sao chúng ta tồn tại? Tại sao vũ trụ hoạt động theo quy luật này mà không phải quy luật kia? Kiến thức...
30.04.2016
Vào năm 2010, Carr đã viết cuốn "Trí tuệ giả tạo", một cuốn sách có ảnh hưởng và thích hợp với thời đại, viết về những gì Internet đang làm với não...
28.04.2016
Có rất nhiều quốc gia có ít hoặc không hề có tác phẩm văn học bằng tiếng Anh được bán trên thị trường. Cả cuộc đời hầu như tôi chỉ đọc sách từ...
26.04.2016
Chúng ta dù có ý thức hay không, đi tìm những vinh quang của trận đánh nhỏ nhưng mang tính lặp lại trong khi đáng nhẽ ra chúng ta nên nung nấu để thắng cuộc...
26.04.2016
Ngầm định của chúng ta vẫn là nếu khả năng bi bắt...
22.04.2016
Tại sao soi gương trong khi làm bài thi lại làm giảm hành...
22.04.2016