• Điểm sách
Đây là cuốn sách có thể giúp chúng ta nhìn nhận được tầm quan trọng của dữ liệu lớn như một công cụ để “lượng hóa và thấu hiểu thế giới”,...
22.09.2016
Hãy để người khác "ăn cắp" ý tưởng của bạn.
22.09.2016
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao lại được gọi là sách "giáo khoa". Giáo khoa ở đây có nghĩa là thiết yếu, là mỗi người trẻ (hoặc đã từng trẻ) đều...
21.09.2016
To Eat Or Not To Eat? Tương lai của bạn phụ thuộc vào khả năng tự kiểm soát như thế nào.
14.09.2016
Dù cho là một chuyện tình bi kịch thì nó cũng là một câu chuyện trong mơ hoàn hảo và khó cưỡng lại được
13.09.2016
Làm thế nào để kích động truyền miệng? Làm thế nào để có thể khiến tất cả mọi người phải nói về ý tưởng hay sản phẩm của bạn?
13.09.2016
Cuốn sách được coi là cuốn Kinh Thánh về chiến lược, cuốn sách định vị thương hiệu, quảng cáo có ảnh hưởng nhất từng được xuất bản.
13.09.2016
“Hầu hết những gì tôi biết về viết lách tôi đều học được từ việc chạy bộ hàng ngày. Đó là những bài học thực tế và tự nhiên."
13.09.2016
Khám Phá Những Động Lực Vô Hình Ẩn Sau Những Quyết Định Của Con Người.
09.09.2016
Bước vào không gian văn chương của Kundera là bước vào “đời nhẹ khôn kham” nhưng vô cùng nặng nề, vô cùng đau đớn.
07.09.2016