• Điểm sách
"Bí mật tư duy triệu phú" là cuốn sách dành cho tất cả bất cứ ai vẫn đang chỉ tay vào chính phủ, doanh nghiệp, nền kinh tế... để đổi lỗi cho sự nghèo...
26.08.2020
Cuộc sống của Michael tan vỡ khi gặp người thợ mộc, vì vậy nó cần bàn tay của một người thợ thủ công lành nghề để ghép các mảnh đời của anh lại...
22.08.2020
Có cái tôi không phải là vấn đề. Tác giả Wakeman nói...
22.08.2020
“Kiến tạo tương lai của chính bạn” được rất nhiều chuyên gia, doanh nhân, độc giả đánh giá là cuốn sách dạy cách quản lý thời gian và nâng cao hiệu...
19.08.2020
Niccolò Machiavelli là nhà ngoại giao và bầy tôi của nền dân sự Florence, là cha đẻ của khoa học chính trị.
04.08.2020
Hạnh phúc lớn nhất là được làm chính mình. Bạn chỉ có một cuộc đời này, đừng phí phạm nó để sống một cuộc sống của người khác.
01.08.2020
Một cách để bạn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình, ngạc nhiên thay, chỉ là bắt đầu ngừng làm những việc bạn coi là vô nghĩa
31.07.2020