• Điểm sách
Có rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết phụ nữ đang phải đối mặt với vấn đề thiếu tự tin vào bản thân. Phụ nữ đã được dạy rằng phải...
19.04.2021
Tại sao quỹ thời gian của ta và họ giống nhau, nhưng họ lại có thể khiến mọi việc hoàn thành đâu ra đó, còn bạn thì cứ luôn trì hoãn, mất tập trung và...
18.04.2021
Có một câu nói rất nổi tiếng của Paulo Coelho là “Tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ biết bao, chỉ vì tôi sợ bỏ lỡ chúng”. Nghĩa là, không cần bàn cãi nhiều,...
16.04.2021