• Điểm sách
Cuốn sách “Mục tiêu” nằm trong danh sách “25 cuốn sách về quản lý kinh doanh có sức ảnh hưởng nhất thế giới” do tạp chí Time bình chọn. Được viết...
09.01.2020
Gửi đến bạn 4 cuốn tâm lý học giúp đọc vị bản thân, thấu hiểu và kiềm chế cảm xúc của chính mình.
09.01.2020
Hãy bắt đầu thay đổi thói quen từ cách thức dậy, chỉnh đốn kỷ luật bản thân và đừng lãng phí thời gian vàng của cuộc đời mình cho những buổi sáng...
28.10.2019
Nếu bạn ngộ nhận DNA và vận mệnh (chứ không phải là sự thực hành và kiên nhẫn) quyết định khả năng của bạn, thì bạn dễ để người khác đánh giá...
04.12.2016