RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Công việc - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/cong-viec-cn9lxW.rss Công việc vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Đừng cố tỏ ra thông minh nữa, bạn ngu ngốc hơn bạn tưởng nhiều Định nghĩa của thông minh: một người đã làm điều gì đó đã thay đổi thế giới, đã giúp một số lượng lớn người hoặc là một chuyên gia đã được chứng minh trong một lĩnh vực nhất định. Và tôi sẽ nói cho bạn biết, tại sao bạn không... http://tramdoc.vn/tin-tuc/dung-co-to-ra-thong-minh-nua-ban-ngu-ngoc-hon-ban-tuong-nhieu-nmgLDW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/dung-co-to-ra-thong-minh-nua-ban-ngu-ngoc-hon-ban-tuong-nhieu-nmgLDW.html Sat, 21 Jul 2018 10:51:05 +0700 Sat, 21 Jul 2018 10:51:05 +0700 Sức mạnh của việc KHÔNG LÀM GÌ Trong khi chúng ta tự nhủ mình có thể đạt được nhiều hơn bằng cách lùng sục khắp mọi nơi, thực ra điều ta nên làm lại là nhắm mắt lại nằm im một chỗ. Và chờ đợi... http://tramdoc.vn/tin-tuc/suc-manh-cua-viec-khong-lam-gi-n1GL5W.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/suc-manh-cua-viec-khong-lam-gi-n1GL5W.html Sat, 21 Jul 2018 10:49:18 +0700 Sat, 21 Jul 2018 10:49:18 +0700