Cá nhân

Nếu bạn không trưởng thành, bạn không phải đang sống. Sống là phát triển. Một khi chúng ta dừng tiến lên phía trước, là khi đó chúng ta như đã chết rồi.
10.07.2018
“Thứ Hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan…”
28.05.2018
"Tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con… nhưng hiếm ai còn nhớ" – Hoàng tử bé
28.11.2017
Làm sao để ngừng trì hoãn...như một thói quen
13.09.2017
Mục đích của cuộc đời là một cuộc đời có mục đích
15.08.2017
Nếu bạn biết cách thì không gì là không thể.
06.08.2017