Cá nhân

"Enough is enough"
27.04.2020
“All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name”.
21.04.2020
"Don't wish too hard, or you'll get what you want."
16.04.2020
Bằng cách nói dối chính mình, chúng ta nguyện hi sinh các nhu cầu dài hạn để thực hiện những mong muốn ngắn hạn của mình. Do đó, ta có thể nói sự phát...
14.08.2019
Vài năm về trước, tôi là một người luôn tự nghiêm...
08.04.2019
Tôi không mê tín, nhưng tôi tin vào định luật bảo toàn...
04.02.2019
Bởi chúng ta đã lãng quên những giấc mơ của chính mình. Và khi chúng ta xoè bàn tay của tâm hồn chúng ta ra, chúng ta chẳng thấy một hạt giống nào của giấc...
03.02.2019
Đây là lời kêu gọi của chúng tôi đến với cộng đồng, hãy lì xì sách, đừng lì xì tiền, vì một tương lai bền vững hơn cho con trẻ.
25.01.2019