Cá nhân

“Mike, nếu cậu không đáng sợ thì thực sự cậu là ai?"
83,675 | 17.10.2017
Làm sao để ngừng trì hoãn...như một thói quen
122,195 | 13.09.2017
Để tuổi trẻ không chỉ là...trẻ tuổi
159,760 | 19.08.2017
Mục đích của cuộc đời là một cuộc đời có mục đích
185,760 | 15.08.2017
Nếu bạn biết cách thì không gì là không thể.
23,185 | 06.08.2017
Chỉ khi hiểu rõ về con đường bạn đang bước đi, bạn mới có được một tâm hồn toàn vẹn và tĩnh lặng.
57,785 | 31.07.2017
Một khi bạn đã diễn sâu đỉnh cao thì bạn sẽ khó lòng bỏ được tính cách đó.
52,325 | 25.07.2017